Mensen met conversiestoornis / FNS (functionele neurologische stoornis) kunnen last hebben van heel diverse symptomen en klachten. PNEA’s zijn daar één van. PNEA is een afkorting en staat voor, psychogene niet-epileptische aanval. Tegenwoordig wordt het ook wel een functionele aanval genoemd.

Als je een PNEA hebt, dan vindt er een verandering in bewustzijn, gedrag of neurologische verschijnselen (zoals bewegingen, sensaties of gevoelens) plaats. Het komt aanvalsgewijs opzetten en je zou het kunnen vergelijken met een epileptische aanval. Dat is het alleen niet. Want er zijn geen elektrische verstoringen in de hersenen waar te nemen, zoals dat bij epilepsie wel het geval is.

Hoe is een PNEA te herkennen?

Een PNEA kun je herkennen aan een algehele uitval van het lichaam, vreemde en vaak schokkende bewegingen en een verschil in waarneming van al je zintuigen. Je voelt, hoort, ziet, ruikt en/of proeft dingen anders dan ‘normaal’.

Tijdens een PNEA is het mogelijk dat je je bewust bent van wat er om je heen gebeurt, maar dat hoeft niet. Je zintuigen kunnen zich op dat moment afsluiten of juist verscherpen. Wat wel heel herkenbaar is, is dat deze aanvallen vóór, tijdens en/of juist (een lange tijd) na een stressvolle situatie plaatsvinden. Ook kunnen PNEA’s zich achter elkaar herhalen.

PNEA’s hoeven niet blijvend te zijn!

Het hebben van PNEA’s is niet prettig, maar als je beseft dat het een manier is van je lichaam om opgebouwde spanning van onderdrukte emoties en gevoelens te kunnen ontladen, dan kun je er wellicht al wat gemakkelijker mee om gaan. Weet in ieder geval dat je absoluut van PNEA’s af kunt komen! Je hebt hier alleen de juiste hulp voor nodig.